Terytorialny zakres działalności kancelarii

Kancelaria świadczy usługi obsługi prawnej w zakresie prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej oraz w wybranym zakresie dotyczącym również innych porządków prawnych (FATCA).
Kancelaria świadczy usługi prawne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kancelaria świadczy również usługi dla przedsiębiorców zamierzających nawiązać kontakty handlowe z przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terenie Niemiec oraz Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Armenii.