O kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Tomasza Sokołowskiego świadczy kompleksowe usługi obsługi prawnej dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.
Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług obsługi prawnej w zakresie polskiego rynku kapitałowego, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.
Kancelaria współpracuje z ekspertami rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego, m. in. z p. Wojciechem Kamieńskim.

Świadczenie usług prawnych dla osób fizycznych
Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług dla osób fizycznych, w szczególności w następującym zakresie:

  • postępowania mające na celu unieważnianie tzw. polis inwestycyjnych,
  • postępowania przeciwegzekucyjne,
  • postępowania o zadośćuczynienie i odszkodowanie, zarówno w stosunku do towarzystw ubezpieczeniowych, jak i Skarbu Państwa,
  • inne postępowania sądowe.

Świadczenie usług prawnych dla przedsiębiorców
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, przede wszystkim związanych z rynkiem kapitałowym, w następującym zakresie:

  • postępowania przed organami administracji publicznej (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
  • postępowania związane z emisją papierów wartościowych oraz dopuszczaniem ich do publicznego obrotu,
  • bieżąca obsługa korporacyjna (przygotowywanie regulacji wewnętrznych, umów z kontrahentami, restrukturyzacja),
  • obsługa negocjacji i postępowania sądowe,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” (AML).