Doświadczenie zawodowe

Radca prawny Tomasz Sokołowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył prawo oraz filologię polską.

W świadczeniu usług radcy prawnego korzysta z doświadczenia zawodowego zdobytego w instytucjach rynku kapitałowego.

Pracował w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przy procesie licencyjnym otwartych funduszy emerytalnych, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w pionie nadzorującym rynek ubezpieczeniowy oraz emerytalny.
Dyrektor Departamentu Prawnego w DWS Polska Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA (Deutsche Bank Group) oraz Prokurent spółki.
Dyrektor Departamentu Prawnego w Victoria AOC SA.
Senior Compliance Officer w pionie Compliance w ING Usługi Finansowe SA.
Ekspert Rady Europy w Ministerstwie Finansów Republiki Macedonii w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
Ekspert Ministerstwa Finansów w Republice Bułgarii w zakresie implementacji dyrektywy MIFID.